Kuvendi i Republikës së Kosovës

Hana Bajraktari

Zyrtare përgjegjëse për pranimin dhe trajtimin e sinjalizimit

Email: [email protected]

Tel: 038 212 685