Skupština Republike Kosovo

Sednica Komisije za pitanja bezbednosti i odbrane

03.12.2021

Na današnjoj sednici Komisije za pitanja bezbednosti i odbrane, kojom je predsedavao Bekë Berisha, predsednik Komisije, izveštavao je ministar odbrane Armend Mehaj. 

Na početku, ministar Mehaj je tokom svog izveštavanja o pitanju bezbednosti i odbrane rekao da je Komisija u proteklih osam meseci uvek bila informisana u realnom vremenu i realnim izveštajima, za svaku aktivnost. Međutim, on je detaljno govorio o planovima koje nameravaju da realizuju tokom ovog mandata, predstavljajući u nastavku sve aktivnosti koje su sproveli.

Ministar Mehaj je govorio o povećanju kapaciteta KSB-a, što se tiče ljudskih resursa i vojne opreme, ali je za ostale dodatne detalje zamolio članove Komisije da se ovaj sastanak održi iza zatvorenih vrata. Takođe je govorio o povećanju budžeta i učešću KSB-a van zemlje. Vrednost opreme koja je kupljena za ovih osam meseci, prema rečima ministra Mehaj, dostiže cifru od oko 32 miliona evra, koji je dodatno pojasnio da su kupljena oklopna vozila i druge vrste naoružanja, snajperi, dronovi i dr.

Nakon što je obavestio Komisiju o regrutovanju novih pripadnika BSK-a, Mehaj je rekao da su za 2022. godinu zahtevali povećanje budžeta, kako bi napredovali u vojnim kapacitetima. “Za 2022. godinu izdvojeno je 103 miliona evra”, objasnio je on.

Drugo pitanje koje je pokrenuo ministar Mehaj bilo je pitanje izmene zakona. On je sa posebnim naglaskom naveo činjenicu da su u cilju unapređenja, funkcionisanja i nadzora demokratske kontrole, povećanja transparentnosti i odgovornosti u završnoj fazi razmatranja tri bazična zakona, koja će se uskoro adresirati  Vladi, kao što su: Zakon o Ministarstvo odbrane, Zakon o KSB-u i Zakon o službi u KSB-u.

Ministar Mehaj je takođe predstavio detalje u vezi sa vežbama KSB-a u međunarodnim misijama i govorio o njihovom učešću u narednim drugim misijama.

Što se tiče saradnje sa SAD-om, ministar Mehaj je rekao da do sada nije bilo bolje saradnje sa SAD-om nego danas. A i prema njegovim rečima, to mogu da potvrde i same SAD-a, dodatno predstavljajući i pitanja oko njegove posete ovoj zemlji. Mehaj je rekao da su dobili potvrdu da će Kosovo biti domaćin vojne operacije “Defender Europe 2023”.

Na samom kraju sastanka, ministar Mehaj je predstavio potpise bilateralnih vojnih sporazuma, koje je imao do sada, učešće KSB-a na međunarodnim bezbednosnim forumima, kao i druga angažovanja u vezi sa članstvom u međunarodnim organizacijama. Mehaj je rekao da je put Kosova u pravcu NATO-a i drugih međunarodnih bezbednosnih mehanizama.

Deo ovog sastanka održan je iza zatvorenih vrata.