Skupština Republike Kosova

Radovi Skupštine

U sali plenarne sednice Skupštine, 120 poslanika se okupljaju na plenarnoj sednici kako bi diskutovali o aktuelnim pitanjima, postavljaju pitanja za Vladu i tako glasaju odluke i zakone.

Plenarna sednica se odražava u skladu sa dnevnim redom, koji se sačinjava od strane Predsedništva Skupštine u saradnji sa rukovodiocima parlamentarnih grupa.

Jedna redovna plenarna sednica Skupštine počinje izjavnom poslanika o pitanjima koja nisu deo dnevnog reda. Inače, ovo se prati s vremenom za pitanja, gde predstavnici Vlade su na raspolaganju da daju odgovore na pitanja koja su postavljena od strane poslanika.

Nakon ovih tačaka dnevnog reda, Skupština nastavlja sa razmatranje Nacrta zakona, odluka ili izveštaja, koje poslanici imaju pred sobom. Nakon razmatranja svakog Nacrta zakona, odluke ili izveštaja, Skupština glasa za njihovo usvajanje.

Premijer i ministri vlade, mogu uzeti reč i bilo koje vreme tokom plenarne sednice.

 

Predlaganje Nacrta zakona

 

Predlog Nacrta zakona u Skupštini se može predstaviti od strane Predsednika Republike Kosovo, iz njegovog delokruga, od strane Vlade, poslanika Skupštine, parlamentarnih komisija, parlamentarnih grupa i najmanje šest poslanika, deset hiljada birača, i to prema načinu zakonom određenim.

Na sednici Nacrti zakona se inače razmatraju u dva čitanja, između čitanja, komisije ih razmatraju u detalje i predstavljaju Skupštini relevantne preporuke.

 

Zasedanja

 

Skupština razvija svoje radove u dva zasedanja, prolećno i jesenje zasedanje. Prolećno zasedanje počinje trećeg ponedeljka januara, dok jesenje zasedanje počinje drugog ponedeljka septembra.

Tokom ovog perioda, plenarne sednice se održavaju najmanje dva puta mesečno, i mogu trajati više nego jedan dan.

Predsedništvo može sazvati vanrednu sednicu Skupštine, za razmatranje nekog hitnog pitanja. Vanredne sednice se mogu sazvati i od: Predsednika Republike Kosovo, Premijera Kosova,  jedne ili više parlamentarnih grupa, koje zastupaju ne manje od 40 poslanika Skupštine. Skupština ima kvorum gde su prisutni više od polovine svih poslanika Skupštine.  

 

Diskusije

 

Svaki poslanik, može odlučiti da govori iz govornice, ukoliko se njemu/njoj daje reč (predstavnici vlade uvek govore sa govornice).

Svaka tačka dnevnog reda Skupštine se debatuje na plenarnoj sednici.

Kako bi se poslanicima omogućilo jednako učešće tokom diskusija u Skupštini, diskusije su skraćene. Vreme za izjave poslanika se razlikujem, ali inače se graniči na 10 minuta. Isto tako, poslanici imaju pravo da odgovore, ako su pomenuti tokom neke izjave.

Kada jedno određeno pitanje se razmatra detaljno, poslanici mogu zahtevati interpelaciju, koja je strukturisana plenarna diskusija, koja može trajati do 3 sata. Interpelacija se obraća Premijeru ili ministrima vlade i koristi se da se drži pod kontrolom njihov učinak vezano za pitanje koje se diskutuje.

Glasanje

Ekran predstavlja bitne informacije za trenutnu plenarnu sednicu. Posebno informiše poslanike o rezultatima bilo kojeg glasanja u Skupštini, koje se vrši na elektronski način. Rezultati elektronskog glasanja isto tako se objavljuju na internet veb stranici Skupštine Kosovo.

 

Upotreba jezika

 

Radovi Skupštine Kosova se prevode simultano na radne jezike Skupštine Kosova: albanski sprski, turski i engleski jezik.

Svi radni dokumenti Skupštine, isto tako se prevode na albanski i srpski jezik. Ovo omogućava poslanicima, novinarima, posetiocima iz nealbanskih zajednica da prate plenarne sednice.