Skupština Republike Kosovo

Poslanici Skupštine Kosova Vlora Dumoshi i Enis Kervan učestvuju u radu Odbora za kulturu, nauku, obrazovanje i medije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

03.12.2021

Poslanici Vlora Dumoshi i Enis Kervan (predsednik  Multietničke parlamentarne grupe), članovi Odbora za kulturu, nauku, obrazovanje i medije Parlamentarne skupštine Saveta  Evrope,  prisustvuju sastanku ovog odbora  koji se održava u Parizu, Francuska, 2. i 3. decembra 2021.

Na sednici ovog odbora, kojim je predsedavao g. Oliver Becht, predsedavajući ovog Odbora, između ostalih, tretirao je mnoge teme vezane za aktuelna dešavanja, kao što su: uloga medija u kriznim vremenima, fudbalsko-poslovno upravljanje i vrednosti, mladi i mediji, praćenje i kontrola aplikacija-etički, kulturni, i obrazovni izazovi, promocija školovanja i online istraživanja preko nacionalnih granica. O svim ovim temama razgovarali su članovi Odbora za kulturu, nauku, obrazovanje i medije, kao i različiti stručnjaci koji su se onlajn povezali sa učesnicima, odgovarajući na pitanja članova odbora. U tački o kojoj se govori za promociju školstva i online istraživanja, pored izvestioca na ovu temu, g. Lordu Alexanderu Dundeeu, iz Ujedinjenog Kraljevstva i drugim govornicima, obratio se i poslanik Enis Kervan, predstavnik Skupštine Kosova u ovom odboru, koji je tokom svoje rasprave napravio kratak rezime na ovu temu sa kojom se Kosovo takođe suočava.

U svom govoru, poslanik Skupštine Kosova,  Kervan je rekao: „Danas se ovde razgovara o jednom veoma važnom pitanju. U smislu promocije obrazovanja i online istraživanja preko nacionalnih granica, želeo bih podeliti jedan deo vašeg dragocenog vremena samo da kažem nekoliko reči koje se odnose na našu zemlju. Zato bih želeo da vas ukratko obavestim o obrazovanju na daljinu na Kosovu”.

Nakon širenja "Covid-19" na Kosovu, rekao je Kervan, a nakon zatvaranja naše zemlje, Balkana, Evrope i sveta, nije preostalo bolje rešenje osim razvijanja onlajn učenja. Tako je obrazovanje na daljinu ušlo u naše živote. Zbog toga smo ohrabrili i aktivirali online obrazovanje kao jednu od najboljih opcija u takvim okolnostima. Uprkos nekim nedostacima i poteškoćama, obrazovanje na daljinu se uspešno implementira na albanskom, turskom, bosanskom jeziku i nekim predmetima na romskom jeziku. Lekcije se nude  na svim ovim jezicima na TV kanalima, youtube kao i na raznim platformama bez diskriminacije, rekao je Kervan. Naravno, zato nam je potreban tehnološki razvoj, podrška i solidarnost naše dece. Mislim da je veoma potrebno promovisati obrazovanje i onlajn istraživanje, izvan nacionalnih granica, zaključio je svoj govor g. Kervan.

Na sednici ovog odbora izglasana je i „Muzejska nagrada Saveta Evrope 2022“, koja je dodeljena Nano Nagle Place  (Cork, Irska).