Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Albulena Balaj - Halimaj

Albulena Balaj - Halimaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Nisma Socialdemokrate (NISMA)

Të dhëna personale

  • E lindur më 09.10.1983 në Prizren
  • E martuar

Arsimimi

  • Mastër i shkencave juridike kushtetuese, administrative

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Anëtare e kryesisë së Nismas

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze

Adresa

  • Rr. Fehmi Ibrahimi – Prizren

Telefoni

  • 044 408 053