Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

75 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.07/L-012 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256

Propozuesi: Grupi parlamentar

Projektligji nr.07/L-026 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-058 dhe Ligjin nr.04/L-122 si dhe Ligjin nr.03/L-073 për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-256

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

108 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-155
Ligji nr.06/L-155 për ndalimin e lojërave të fatit
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-144
Ligji nr.06/L-144 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në lidhje me financimin e Projektit për ndërtimin e sistemit të ujësjellësit për Komunën e Istogut
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin