Kuvendi i Republikës së Kosovës

Seancat

Kuvendi i zhvillon punimet sipas një kalendari, të propozuar nga Kryesia, në konsultim me Qeverinë, me kryetarët e grupeve parlamentare dhe me kryetarët e komisioneve parlamentare.

Mbledhjet plenare të Kuvendit mbahen zakonisht dy herë në muaj dhe java plenare fillon ditën e enjte. Kryesia e Kuvendit e cakton datën dhe vendos për rendin e ditës së mbledhjes së Kuvendit.

Plenare 25 Mars 11:00
Rendi Ditës
1 . Shqyrtimi i mocionit të mosbesimit ndaj Qeverisë së Republikës së Kosovës, propozuar nga Grupi Parlamentar i LDK-së, i mbështetur nga 44 deputetë.
Plenare 15 Mars 01:30 Transkript Shih Vendimet
Rendi Ditës
1 . Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020.