Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

  • E Premte, 12.04.2019 13:30
  • Mbledhje e komisionit Salla: N 10
  •  

Rendi i ditës

Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-154 për Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Kosovës.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Minire Hasani Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozita: Nëpunës administrativ Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 620; 044 605 542