Komisionet

Komisioni Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor

 • E Hënë, 24.06.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Miratimi i procesverbaleve, datë 31.05.2019 dhe 14.06.2019
3. Shqyrtimi i rekomandimeve të Grupeve Parlamentare lidhur me përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor
4. Rishikimi i Planit të Punës së Komisionit ( të miratuar me datë 7.5.2019)
5. Të ndryshme

 

 • E Premte, 14.06.2019 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla:
 •  

Vila Germia, Prishtinë

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Shqyrtimi i rekomandimeve të Misioneve të BE-së lidhur me proceset zgjedhore në Kosovë gjatë periudhës 2013-2017;
3. Të ndryshme

 

 • E Premte, 31.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 07.05.2019
3. Kërkesa për miratimin e buxhetit të Komisionit
4. Shqyrtimi i kërkesës së Grupit për Studime Juridike dhe Politike për pjesëmarrje në Grupin Këshillëdhënës
5. Caktimi i mbledhjes së ardhshme të Komisionit - punëtorisë
6. Të ndryshme

 

 • E Premte, 24.05.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 07.05.2019
3. Kërkesa për miratimin e buxhetit të Komisionit
4. Shqyrtimi i kërkesës së Grupit për Studime Juridike dhe Politike për pjesëmarrje në Grupin Këshillëdhënës
5. Caktimi i mbledhjes së ardhshme të Komisionit - punëtorisë
6. Të ndryshme

 

 • E Hënë, 20.05.2019 14:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 07.05.2019
3. Kërkesa për miratimin e buxhetit të Komisionit
4. Shqyrtimi i kërkesës së Grupit për Studime Juridike dhe Politike për pjesëmarrje në Grupin Këshillëdhënës
5. Caktimi i mbledhjes së ardhshme të Komisionit - punëtorisë
6. Të ndryshme

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi