Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 17.10.2017 11:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10.10.2017;
3. Shqyrtimi i Projektplanit të Punës së Komisionit;
4. Te ndryshme;

 

Procesverbali