Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Premte, 02.02.2018 13:00 në sallën S-I

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës:17.01.2018
3. Takim me znj. Barbara Gysi - Anëtare e Komisionit për Politika Sociale të Parlamentit konfederal të Zvicrës dhe z. Skender Reçica, ministër i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
- Temë diskutimi : Hapat për ratifikimin e marrëveshjes se pensioneve në mes të shtetit të Kosovës dhe shtetit të Zvicrës.
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali