Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Mërkure, 14.02.2018 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 6.2.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-053 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim ADA REF. NO. 8116-00/2016 LR 2016;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali