Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Marte, 20.02.2018 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjeve të Komisionit të mbajtura me datë; 19.1.2018 dhe 7.2.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-015 mbi masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale, me amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
5. Inicimi i Komisionit për nismën legjislative për plotësim dhe ndryshim të Ligjit nr.03/L-064 për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës;
6. Formimi i grupeve punuese për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve nga fushëveprimi i komisionit;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali