Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 16.04.2019 13:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shyrtimi i Raportit Vjetor të Agjencisë Kundër Korrupcion për vitin 2018;
3. Shqyrtimi i Strategjisë Shtetërore Kundër Korrupcionit 2019-2023 dhe Planit të Veprimit;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-256;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-084 për Mbrojtjen e Fëmijës;
6. Shqyrtimi i shkresës së dërguar nga z.Avdi Presheva për emërtimin e Fakultetit të Edukimit në Fakulteti i Mësuesisë;
7. Të ndryshme.