Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Enjte, 02.05.2019 10:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2018;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2018;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i draftligjit për Kuvendin e Republikës së Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali