Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor

E Premte, 14.06.2019 10:00

Vila Germia, Prishtinë

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës
2. Shqyrtimi i rekomandimeve të Misioneve të BE-së lidhur me proceset zgjedhore në Kosovë gjatë periudhës 2013-2017;
3. Të ndryshme