Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me gjendjen në PTK dhe Vala

E Hënë, 01.07.2019 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i Rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 21.06.2019,
3. Intervistimi i z. Agron Mustafa, ish - Kryeshef i Telekomit Sh.A,
4. Të ndryshme.