Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 03.07.2019 11:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i draftligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave;
3. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Transmetuesin Publik të Kosovës;
4. Të ndryshme.