Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

E Marte, 16.07.2019 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja dt. 2.7.2019 dhe 8.7.2019,
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Mbrojtjen e ajrit nga ndotja,
4. Formimi i grupeve punuese për projektligjet në procedure,
5. Të ndryshme.