Transkriptet

  Seancë e Jashtëzakonshme
  E Diel, 10.09.2017 12:00
  Rendi i ditës:

   

  1. Debat parlamentar lidhur me Parimet programore të Qeverisë së Republikës së Kosovës, 2017-2021

   

  ProcesverbaliTranskripti