Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Enjte, 11.04.2019 10:00
    Rendi i ditës

    1. Debat parlamentar lidhur me zbrazjen e vendit nga të rinjtë, si rreziku më i madh që i kanoset vendit që nga paslufta

    Transkripti