Ligjet sipas emrit

04/L-202Shpalo (PDF)

Ligji për sistemin e lejeve dhe licencave

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 21.11.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-54-2013, Datë 11.12.2013

U miratua nga Kuvendi:
21.11.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
11.12.2013