Ligjet sipas emrit

04/L-172Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktima

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.03.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-011-2014, Datë 07.04.2014

U miratua nga Kuvendi:
20.03.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.04.2014