Ligjet sipas emrit

05/L-090Shpalo (PDF)

Ligji për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-007-2017, Datë 13.01.2017

U miratua nga Kuvendi:
23.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.01.2017