Ligjet sipas emrit

2008/03-L072Shpalo (PDF)

Ligji për Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 05. 06. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-026-2008, datë 15.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
05.06.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.06.2008