// print($tpl); ?>

Odbori

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

 • Petak, 19.07.2019 10:00
 • Javna Rasprava Sala:
 •  

U hotel Sirius

DNEVNI RED

Javna rasprava o Nacrtu zakona o rada

 

 • Sreda, 17.07.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt zakona o Inspektoratu rada;
3. Razno.

 

 • Sreda, 10.07.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane: 18.06.2019
3. Sastanak sa Dr. Ilirjana Bajraktari, stručnjak za zdravstvene sisteme i politike;
Tema: Zdravstvene politike na nivou zemlje
4. Diskusija za održavanje javne rasprave o Nacrtu zakona o radu;
5. Razno.

 

 • Sreda, 26.06.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Sastanak sa ministrom Ministarstva Zdravlja , g. Uran Isamaili ;
- Proces revidiranja esencijalne liste lekova i uključivanje lekova za retke bolesti.
- Snabdevanje lekovima iz esencijalne liste i medicinskom opremom,
- Kašnjenja u procesiranju nacrta zakona,
- Funkcionalizacija Zdravstvenog informacionog sistema.
- Informacija o snabdevanju UBKSK-a infuzijama.
3. Razno.

 

 • Utorak, 18.06.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane: 17.05.2019 i 23.05.2019
3. Sastanak sa ministrom Ministarstva Zdravlja , g. Uran Isamaili ;
- Proces revidiranja esencijalne liste lekova i uključivanje lekova za retke bolesti.
- Informacija o snabdevanju UBKSK-a infuzijama.
4. Razmatranje Nacrt zakona o oizmenama i dopunama Zakona br.04/L-008 o socijalnom-ekonomskom savetu;
5. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 18.06.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 23.05.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 17.05.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 25.04.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 10.04.2019 10:00
   
 •  

  Plan rada Komisije za zdravstvo, rad I socijalno staranje za period oktobar- decembar 2017. godine

  Utorak, 24.10.2017 00:00 Download »
   
 • Predsednica

  Grupa:

 • 1. Zamenica predsednika

  Grupa:

 • 2. Zamenica predsednika

  Grupa:

Članovi Grupa

Kontakt

 
Shpresa Haxhijaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 610; 044 666 835
 
 
Muhamet Bytyçi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 616; 044 265 309