Vesti

Skupština nastavlja program “Radionice za demokratiju”

Sreda, 25.09.2019
Skupština Republike Kosova pokrenula je danas Program "Radionice za demokratiju", program osmišljen za građansko obrazovanje dece u osnovnim i srednjim školama iz cele zemlje, putem kojih stiču znanje o parlamentarnoj demokratiji.

VII razred osnovne škole "Nazim Gafurri" iz Prištine, bila je grupa učesnika prve radionice koje je održana danas u unutrašnjim prostorijama Skupštine.

U ime sekretara Skupštine, Ismet Krasniqi, učenicima je poželeo dobrodošlicu direktor Uprave za pravna i proceduralna pitanja u Skupštini, Xheladin Hoxha.

"Skupština Republike Kosova danas nastavlja svoj program za građansko obrazovanje, ‘Radionice za demokratiju'. Tokom prethodnih godina, hiljade učenika sa kosovskih škola naučilo je o demokratiji, o državnim institucijama, o dečijim pravima i obrazovanju i mnogim drugim temama. S toga, danas nastavljamo sa ovim programom, koji je već u potpunom vlasništvu Skupštine Kosova", rekao je on.

U nastavku, učenici su, pod uputstvima službenika za građansko obrazovanje, koristeći interaktivne metode razvili aktivnosti koje se bave temom demokratije, izbora, aktivnog učešća građana i dečijih prava.

Radionice traju četiri sata i održavaju se tri puta nedeljno. U svakoj radionici učenici izražavaju stečeno znanje i njihovu kreativnost fotografijom, pisanjem, ilustracijama i crtežima.

Program više od dve godine podržava austrijska fondacija ERSTE, sa NVO TOKA koja je izvršilac i sada je prešlo u vlasništvu Skupštine.

Link pregleda: https://youtu.be/IJhcJEr0q1c

Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 16Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 15Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 14Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 13Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 12Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 11Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 10Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 9Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 8Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 7Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 6Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 5Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 4Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 3Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 2Kuvendi rifilloi Programin “Punëtoritë për Demokraci” 1