Kontakt

Kontakt

Sva pitanja koja imate, a vezana su za sadržaj websajt stranice Skupštine Kosova, molimo Vas napišite ovde.

  • Kancelarija Predsednika Skupštine, tel: 038 211 169
  • Kancelarija Sekretara Skupštine, tel: 038 211 366
  • Departament za Pravo i Postupak Podrške, tel: 038 211 213 773
  • Departament Administracije, tel: 038 211 343
  • Divizija za Protokol, Komunikacije i Servis Poslanika, tel: 038 211 786
  • Sektor za Komunikacije i Informacije, tel: 038 211 186