Krediti

Krediti

Websajt Skupštine Kosova urađen od odseka za medije i odnose sa javnošću Skupštine Kosova uz podršku misije OEBS-a na Kosovu.
Implemetirao je Rrota Interactive.