Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Ponedeljak, 20.05.2019 10:00 u sali N 303

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica od 24.04.2019 god;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-137 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenjen i dopunjen zakonom br. 04/L-058 i zakonom br. 04/L-122, kao i zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen zakonom br. 03/L-256, sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za budžet i finansije;
4. Razno.