Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Ponedeljak, 15.07.2019 11:00

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje o procesu regrutacije novih notara, administraciji pravosudnog sistema i zahtevima Sindikata Korektivne službe Kosova u vezi sa Zakonom o platama. Pozvan ministar pravde, g. Abelard Tahiri;
3. Razno.