Zakoni po imenu

2004/24Download (PDF)

Zakon o vodama

Ovim zakonom ureðuju se pitanja koja se odnose na upravljanje, planiranje, zaštitu i odgovornosti Institucija u oblasti voda i vodenih resursa.

Odobreni od Skupštine:
08.07.2004
Objavljen od SPGS:
14.10.2004