Zakoni po imenu

2011/04-L-089Download (PDF)

Zakon za humanitarno razminiranje

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 15.03.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-11-2012, Dana 02.04.2012

Odobreni od Skupštine:
15.03.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
02.04.2012