Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Predlozi zakona

61 Predlozi zakona

PleaseSelectAnyFilter*

Nacrt zakon br.07/L-014 o izmenama i dopunama Zakona br.07/L-001 o budžetskim izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2020 godinu

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-011 o ratifikaciji Ugovora Evropske Unije i Republike Kosova o učešću Republike Kosovo u Programu Unije ''Carina 2020''

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-010 o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju Projekta za katastar nepokretnosti i geoprostorne infrastrukture između Republike Kosova i Međunarodnog Udruženja za Razvoj

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-009 o ratifikaciji Ugovora Evropske Unije i Republike Kosova o učešću Republike Kosova u Programu Unije ''Fiscalis 2020''

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-008 o ratifikaciji Sporazuma o zajmu između Republike Kosovo i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj za Projekat za razvoj otpadnih voda u Gnjilanu

Predlagači: Qeveria

Zakoni

Zakoni

108 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-155
Zakon br.06/L-155 o zabrani igara na sreću
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-144
Zakon br.06/L-144 o ratifikuji kreditnog sporazuma između Republike Kosova i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju vodovodnog sistema za Opštinu Istog
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-143
Zakon br.06/L-143 o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG u ulozi zajmodavac u vezi za finansiranjem projekta izgradnje sistema vodosnabdevanja za Opštinu Gračanica
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-142
Zakon br.06/L-142 o ratifikaciji kreditnog sporauma između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju sistema kanalizacije za Opštinu Štimlje
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-141
Zakon br.06/L-141 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Raiffeisen Bank International AG za projekat izgradnje sistema nabavke pijaćom vodom Opštinu Uroševac
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon