Ligjet sipas emrit

05/L-062Shpalo (PDF)

Ligji për siguri në punë në veprimtarinë minerare

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.03.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-006-2016, Datë 29.03.2016

U miratua nga Kuvendi:
10.03.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
29.03.2016