Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

139 Projektligje
Projektligji nr.08/L-177 për Institutin e Krimeve të Kryera Gjatë Luftës në Kosovë

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.08/L-176 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me Ligjin nr. 05/L -031 për procedurën e përgjithshme administrative

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

249 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-159
Ligji nr.08/L-159 për ratifikimin e Marrëveshjes kompakt të sfidave të mijëvjeçarit dhe Marrëveshjes për zbatimin e programit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqësuar nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-154
Ligji nr.08/L-154 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëfinancimit për studimin e fizibilitetit dhe projekt – idesë për lidhjen hekurudhore Durrës-Prishtinë
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin