Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

111 Projektligje
Projektligji 08/L-028 për të drejtën ndërkombëtare private

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.08/L-027 për mbeturinat nga industritë nxjerrëse të mineraleve

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

127 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-002
Ligji nr.08/L-002 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr.04/L-123 të procedurës penale i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.06/L-091
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
07/L-041
Ligji nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin